Jak to w polskim prawie, jeden zapis tysiąc interpretacji